Polityka prywatności - PiGar HAFT Pabianice

PiGar
PiGar
Przejdź do treści
Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Uprzejmie  informujemy, że firmaPiGar  z siedzibą w Pabianicach, ul. Chłodna11, kod pocztowy 95-200, adres e-mail: poczta@hafciarnia.eu, tel. 660797047(dalej zwaną  „PiGar” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani  dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Celem wypełnienia  obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy,  że:
Administratorem danych osobowych jest firma PiGar, ul. Chłodna11,  95-200 Pabianice

2) z Administratorem można  się kontaktować:
- pisemnie, na adres:PiGar, ul. Chłodna11,  95-200 Pabianice
za pomocą poczty elektronicznej, na adres:  poczta@hafciarnia.eu

3) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony  Danych,

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia  usługi drogą elektroniczną, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w  tym uiszczania zapłaty za kupione towary i  udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji  zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi  klienta, dopasowania oferty reklamowej do  potrzeb klientów, prezentacji reklam i  przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, umożliwienia  kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym, również dla celów kontrolnych ze  strony uprawnionych do tego organów państwowych (np. urzędów skarbowych i  celnych), a także na potrzeby organów ścigania lub sądów w przypadku sporów,  nadużyć lub przestępstw.

5) podstawą prawną przetwarzania danych  osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani  żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez  administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. F RODO). Prawnie  uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom  możliwie najlepszej jakości obsługi,  dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także  prowadzenie działań marketingowych,  promocyjnych i reklamowych,

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą  być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności  przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie do  stawy towarów (kurierzy), obsługujące  procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy  świadczący usługi reklamowe i marketingowe,  a także w  zakresie rozliczeń należności,  

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez  okres niezbędny do świadczenia usług lub winnych celach wskazanych w pkt 4  powyżej,

8) ma Pan/Pani prawo do:
- żądania od Administratora dostępu  do swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania swoich  danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia do Administratora  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu  bezpośredniego,
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w  zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane zmarketingiem bezpośrednim,
-  cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi  do organu nadzorczego,

9) informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego  obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych.  Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz,  w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów


10)  informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać automatycznemu  profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to  niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji  o udzieleniu Pani/Panu rabatu sprzedażowego.  W ramach profilowania analizowane mogą być przede wszystkim Pani/Pana  wcześniejsze decyzje zakupowe, w oparciu o  które będziemy podejmować próby dopasowania przyszłej oferty. Profilowanie  pozwala nam także na udzielenie  odpowiedniego rabatu, którego przyznanie oraz wysokość zależne są w  szczególności od zgromadzonych i  opracowanych danych dotyczących Pana/Pani osoby.

Polityka cookies

Witryna wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta lub inną osobę fizyczną.
Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik seriwsu, Klient, korzysta ze stron internetowych serwisu i umożliwiają:
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
  • personalizacji przekazów marketingowych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu
W serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięcia okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik/Klient korzysta z serwisu internetowego na określony czas.
Użytkownik serwisu, Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
Jak wyłączyć ciasteczka?O Nas

Na rynku jesteśmy obecni od ponad ćwierćwieku.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze wyroby były estetyczne, dopracowane oraz trwałe w każdym calu, a Państwo zadowoleni ze współpracy z nami.Kontakt
tel. 660 797 047
tel. 793 797 047

Home

Firma PiGar mieści się w Pabianicach.
Zajmujemy się haftem komputerowym.
Wróć do spisu treści